Ydelser på strategisk niveau

Prodata Management kan bistå virksomheder og organisationer i alle faser af deres succesfulde udvikling. De overordnede retningslinier såsom virksomhedens vision, mission, og strategien for at opfylde disse, er vigtige elementer i den operationelle hverdag for alle ledere.

I Prodata Management tror vi på, at en stærk sammenhæng mellem virksomhedens strategi og de operationelle handlingsplaner er en forudsætning for organisationens evne til at skabe værdi. Vi har erfaring med at udfordre, inspirere og skabe en sådan sammenhæng. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige ydelser på strategisk niveau. 

Strategisk vurdering

Højniveauvurdering af sammenhængen mellem virksomhedens strategi og den implementerede forretningsmodel. Til brug for en større grad af en fælles forståelse i organisationen omkring de identificerede udfordringer, mål og muligheder.

Business Infrastructure

Sammenfatning af virksomhedens leverancemodel: Hvordan virksomheden producerer og leverer sit produkt til kunderne, og hvordan organiseringen understøtter virksomhedens strategiske mål.

Compliance

Pragmatisk gennemgang af de processer og procedurer, der sikrer virksomheden lovmedholdenhed, efterlevelse af industrireguleringer og myndighedskrav. Vurdering af risikostyring, forretning og teknologi samt rapportering af økonomiske nøgletal (Basel II, Solvens II etc.).

Styring og Governance

Gennemgang af virksomhedens processer for årshjul, handlingsplan, budget og opfølgning. Kortlægning af processer for og styring af teknologianskaffelse og reduktion af omkostninger.

Trusted Advisor

Ledelsesrådgivning af organisationens øverste ledelse, både vedrørende konkrete sager og til inspiration og udfordring af eksisterende tilgange til ledelse. Personlig og fortrolig rådgivning i daglig ledelse og ved gennemførsel af særligt krævende forandringer.

Operationelle services

Gennemgang af leverancekanaler for operationelle services. Vurdering og implementering af optimale sourcingstrategier.

Applikations-sourcing

Gennemgang og implementering af sourcingstrategien for udvikling og vedligehold.  

IT-arkitektur

Gennemgang af eksisterende IT-arkitektur og styringsprocesser. Derudover referencearkitektur (rammeværk), implementeringsstatus, ejerskab og processer.

IT-infrastruktur

Gennemgang af IT-infrastrukturdesigns, platformsstrategier og strategiske valgmuligheder (konsolideringer, transitioner, re-hosting etc.).

IT-organisering

Pragmatisk gennemgang og status af IT-organisering, generel fælles forståelse af udfordringer, mål og handlemuligheder.

Indkøbsservices

Pragmatisk gennemgang af eksisterende indkøbsprocedurer, effektivitet, udfordringer og handlemuligheder.

Kompetenceudvikling

Gennemgang af bemanding og kompetenceudvikling. Sammenhæng med individuelle udviklingsmål fra udviklingssamtaler og gennemført træning og uddannelse.

Ledelsesvurdering

Enkel scoring af ledernes status og identifikation af SWOT-perspektiver.

 

INtf?