Praktisk orienteret og værdiskabende rådgivning

ProData Management er skabt på visionen om at kunne levere værdiskabende managementydelser i tæt samarbejde med virksomhedens ledere. Vi fokuserer på at forstå og italesætte, inspirere og udfordre forretningsmæssige problemstillinger og rådgiver virksomhedens ledelse i strategiprocessen. Derudover støtter vi organisationen i den operationelle eksekvering og organisatoriske implementering.

ProData Managements konsulenter tænker og handler som ledere i kundens organisation. Det bærende element er konsulenternes erfaringsbaserede kompetencer fra tunge ledelsesposter i andre danske virksomheder. Tilgangen i ProData Management er således praktisk orienteret og har især fokus på rådgivning og opgaveløsning, der tager udgangspunkt i kundens behov: Vi kombinerer ydelser og kompetencer og skræddersyr en løsning til den enkelte kunde.  

Virkelige og målbare resultater

ProData Managements drive er at skabe virkelige og målbare resultater og ekspansion for kundens forretning, herunder fokus på kapitalforbrug, eksekvering og compliance. Vores ambition er at sikre kunderne erfaringsbaseret operationel rådgivning i alle faser af en virksomheds succesfulde drift og udvikling.

I kraft af konsulenternes erfaring leveres ydelserne under ansvar for hele leverancen og med en dyb forståelse af den forretningsmæssige sammenhæng, ydelserne indgår i. Fælles for rådgivningen er, at vi vurderer virksomhedens udfordringer ud fra en forretningsmæssig synsvinkel - sådan som virksomhedens ledelse ser dem.


De samlede ydelser omfatter:

  • Ledelsesrådgivning
  • Virksomhedsstyring og -udvikling
  • Optimering af processer og forretningsgange
  • Organisatorisk Change Management
  • Implementering af teknologi, herunder hurtig og kompetent leverance af IT-specialister, understøttelse af effektive udviklingsprocesser og nearshoring-ydelser i Polen
  • Strategiudvikling og operationelle forbedringstjenester
INtf?