RealMæglerne:

Deres konklusioner ramte plet

Deres konklusioner ramte plet - Niels Brandt, Direktør, RealMæglerne

Vi havde et behov for at få gennemarbejdet en analyse af vores IT-platforme – og blandt flere muligheder var det nemt at afgøre, at det var ProData Management, vi ville overlade opgaven. Vi ønskede nemlig en gennemgang af personer med branchekendskab.  Samtidig var pris og oplæg i overensstemmelse med vore forventninger. 

Efter det indledende møde med deres management konsulenter, blev vi enige om at starte processen. De gik i gang med analysen med dybdegående interviews og research, og afleverede en rapport med deres anbefalinger, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i august. ProData Managements rapport blev i det store og hele godkendt af bestyrelsen, og vi skal nu i gang med at implementere anbefalingerne.

Bestyrelsen roste rapporten og dens konklusioner, og mente den ramte plet, idet den kom med nogle gode og alternative anbefalinger, som vi kan bruge i vores virksomhed.

Igennem hele forløbet har vi værdsat den professionelle tilgang, og samarbejdet med konsulenterne har været en fornøjelse.


Niels Brandt
Direktør

INtf?