Udbud

Gennemførelse af en udbudsproces, uanset om man er kunde eller leverandør, er ofte en omfattende opgave med mange kritiske elementer.

Gennemførelse af en udbudsproces – uanset om man er kunde eller leverandør – er ofte en omfattende opgave, hvor efterlevelse af juridiske og andre formelle krav og regler samt ikke mindst forståelse for forretningsmæssige behov og specificering af den deraf afledte optimale IT-løsning er kritiske elementer.

ProData Management har omfattende erfaring fra gennemførelse af en lang række udbud inden for specifikke IT-systemer, infrastruktur- og hostingløsninger mv., og har således en omfattende generel viden og erfaring, samt ikke mindst et team af kompetente personer, som gør os i stand til at håndtere denne type opgaver i mangfoldige sammenhænge.

På bid-siden – altså assistance til at skrive tilbud ud fra et foreliggende udbudsmateriale – har vi ligeledes gode erfaringer med at yde assistance til IT-virksomheder, og vores trackrecord i form af andel vundne bids er så absolut blandt markedets bedste.

INtf?