Sikring og beredskab

I mange brancher er sikkerhed, vurdering af risiko og sårbarhed, blevet et mere og mere nærværende tema. Også fra myndighedernes side er der stigende fokus på at sikre beredskabet for samfundskritiske funktioner.

I mange brancher er sikkerhed – vurdering af risiko og sårbarhed – blevet et mere og mere nærværende tema, og også fra myndighedernes side er der stigende fokus på at sikre beredeskabet for samfundskritiske funktioner.

ProData Management har assisteret en række virksomheder med udarbejdelsen af materiale, som danner grundlag for sikkerhedsvurdering og –indberetning, og har forestået projektstyring og egentligt analysearbejde i forbindelse med udarbejdelse af sikkerhedspolitikker, beredskabsplaner og øvelsesplaner hos en række virksomheder.

INtf?