Benchmarking – er I forberedt?

I de senere år har benchmarking udviklet sig til et højaktuelt emne hos hele forsyningsverdenen, hvor det fra myndighedernes side benyttes som et centralt element i den igangværende regulering af forsyningsselskabernes drift.

I de senere år har benchmarking udviklet sig til et højaktuelt emne hele forsyningsverdenen, hvor det fra myndighedernes side benyttes som et centralt element i den igangværende regulering af forsyningsselskabernes drift.

Opgaven for de enkelte forsyningsselskaber med at leve op til myndighedernes rapporteringskrav og efterfølgende implementere de pålagte optimeringstiltag, kan være en stor og vanskelig opgave.

ProData Management har erfaring med at gennemføre benchmarkingprojekter i såvel denne sektor som andre brancher og kan tilbyde assistance i forbindelse med den indledende analyse af benchmarkingmodeller og -talmateriale, den interne analyse af potentielle forbedringsområder og eksekveringen af den organisatoriske implementering.

INtf?